>921781..922989
MLKPNQLGKIPKGLIETYQALEDFIIEDISRRIAKAGVTDTAKWQMIRAQEFGMANQTLK
KKIATVLNISEKQISKIFKDAAIESLDQDNVLYEQAKLTAFHIETSPELKAYMSAAIVQT
KGTMKNMCHSLGFVQDAGNKKIAKSLSKSYIKALDLANMQVSSGVLDYHTAVRQAVKKLA
SSGVNVISYESGWHNRLDVAVRRAVITGVNQMNRQMTDYTMDMNIPKDEQYAEVTAHMGA
RPSHRDWQGQVYKIEGSTSEYANLEEATGLGSVDGLCGANCRHSYFPFIPNISVRAYTEK
SLREIDVEPKKYNGKQYTAYQASQEQRKLERQIRQSKREIIGYKAAGLEEDFTNASIKLQ
MQKSEYNKFSNAMGIRQKKERQQVNEFNRSIAQKSAWVSKKG