>1121963..1123348
MLKIFNTLTRQKEEFKPIHAGEVGMYVCGITVYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRFLGYK
LKYVRNITDI