>complement(1048545..1049546)
MLISIIVPCYNEQEVIQITHNRLVSVLEGITPQYELIYVDDGSQDETANQLRQLQQKEQQ
VKVVLLSRNFGHQMAVTAGLDHVSGDAIVLIDADLQDPPEVIKEMVNRWYEGYDVAYGVR
TDRQGETPFKLWSAKAFYRIMNRLSDVSIPLDTGDFRLMDRRVVEALKMMPERDRFLRGM
VSWVGFRQVAVPYQRSPRLAGVSKYPLFKMIRFAADGILSFSLVPLRVAIWAGLFTVALS
IIGIIYALFVRLFTMSWVPGWTISFIAILFIGGIQLIFLGVIGEYIGRIYREDKRRPLYL
VREKLGFGSHQQNGCVDRVKQVTYAGENGNEMI