>complement(222602..224350)
MLGRYKWFINYYKKSYIIAIIALVFDYAFKLILPYMIGNVADNIFNRNVTAENLKINLGI
CLVASVLCYVVSVVWNLNVFRGDDTIRYLVTTRLYDKYLKQSPEFFEKNSTGSLMGKATN
DPYALGDFAGYGLMSLFDSTFYPILIVIVMIVTTDFRLTLLSVLPLPILVVVSNKIGNKL
NTTFEESQKSFDKMNDQTLETVSGVRVVRANNLKDFQRKKFQDRADDLYEKNMATAKLIA
WYGPIQKPIEVMTYVLAISYGTYLIRTGSITVGRLMSFMFYLNLLIWPMIGMGDFISVKK
QADASMDRIQEVWDYKEDIVNKPDAVDLTENPTIEFRNLSFKYPTSKENVLSDINFLVTP
GKTLGVLGKTGSGKTTLLKQFLRFYDVEDGEILLNDKNLTDYTVESVRERMGYVPQNHMI
FSKTIGENIKLTKKDATDEELMEAIRMSDFEKDLNKLVNGADTLCGEKGISLSGGQKQRI
ALSRALIKDPDILIMDDCMSAVDGTTEKNILDNFRRIRSGKTNIIATHRISQMKDADEII
VLENGKIVERGNHDYLMKQDGWYKEQYLRQTVESAYEKECDE