>complement(1549257..1549547)
MLGDRIKSLRKEQGITQDQLAEYINVSRSSVNGYENDGVEPSLSVLVKISDRFNVSLDYL
LERTEEKHNINLLDKDTKCFLLKVHELVNNYKITKK