>complement(154802..156079)
MLFSYQLLGGGNINILNLIFKSRDKPKDGERISSSSFLFGRTTAGTNVNEFTAMQMTAVY
SCVRVLAETLAGLPLHLYKRGDSNSKEKAKDHAIYFLLHDEPNIEMTSFVFRETLMTHLL
LWGNAYAQIIRNGRNEVIGLYPLMPNKMTVMRSEDGEIFYKYSHKSEEVYLLKEDVLHIP
GLGFDGLIGYSPITMAKNAIGMAMACEDYGASFFQNGAQPGGVLEHPGIIKDPERVRASW
NAAFQGPKNANKVAVLEEGMKYQPIAIAPSEAQFLETRKFQLNEIARIFRIPPHMIGDLE
KSSFSNIEQQSLEFVKYTLDPWIVRWEQSLERALLTKKEKESYFIKFNLDGLLRGDYESR
MNGYAVGRQNGWMSANDIRELENLDRISAEEGGDLYLVNGNMLPLDKAGSFYQQKGEEIN
TNEEQ