>2000907..2001272
MLERNTDMTTFERIKNLAKQKDKSLQQVARELKYGENYFYSLNAGKQPTAEKLQEIANYF
NVSVDYLLGRTDNPNSDNLEEDEIATFFRVNTEDLTESEKDQLREELKEYLEFMKSRLKN
K