>1823354..1824136
MLALNNIYLGDCLEVMADIKDKSIDMILCDLPYGTTRCKWDSVINLEKLWEHYCRVIKDN
GAIVLFAQTPFDKVLGSSNLEMLRYEWIWEKTQATGHLNAKKMPMKAHENILVFYKNLPV
YNPQKTVGHAPVNTYTKYIATQNNSELYGELSKEISGGGNTERYPRSVQIFSSDKQKEHL
HPTQKPVKLLEYLIKTYTNKGETVLDNCIGSGSTAVAAININRNFIGIEKEFKYYEIALN
RLKVKATVNTQYLNEDLDHV