>2260474..2260707
MLAIDSAMQWLKQHSEFDFRMLKLKYRYNYSYNRIAEKLTKELPQYRKNGKKMCPKYAKT
LVELAENTLQKYLETVI