>complement(3373152..3374324)
MKYWLAKIIDKIDFQKKSREKIAKSLGISGPAFSKNLSGKSELDFLNMVKLVEDLYEDSL
EIKYMIHEFCKKTTSKKNIRIAMEYGNALGDLELLRIAIQRGFESNNTKTYEWAHVYELV
WLRAKKILKTDEFLEETENRKKSKVLKNKETKIMYDILTLYSMYDCRDFNFLNGYTETLQ
AKIEEVSNQFIKDLYSNRIKEWLAYALLMDKQIEKARDLCHSILNANDECGYLRLLKVSA
LGYLGESYVENYEQSLWYLNKGIEMLDQLYFEKADNRKKEFLNMRSYLRMIHQKDMHDLQ
IFDVGEEALWYIVKGEKEQAVTILRNYEKENGSLSPMKLCYLGMALEDEKLLKKSIELFY
SQGCKFYSYLPRKILVNINKNGIIYKGDVK