>1776250..1777530
MKYPTGVENHGGKLRIWFVYKDVRVRENLGVPDTAKNRRVAGELRSSVCYAIKTGVFDYA
KQFPSSRNLE