>complement(209953..211101)
MKYNKTKYPNIYYYETAKGKRYYVRRSFFFRGKKREKSKSGLTTLPQARAALVELEQQIQ
EQELGINTNLTLDQYWDIYSEKRLSTGRWNDTSYYLNDNLYKNHIKAKFGSTLLKNLDRN
EYELFIAEKLQNHTRYTVQTLNSSFMALLNDAVKNGNLLSNRLKGVFIGRSDIPAANKKV
TLKEFKTWIAKAEEIIPKQFYALTYLTIFGLRRGEVFGLRPMDITQNDSGRAILHLRDSR
SNQTLKGKGGLKTKDSERYVCLDDIGTDLIYYLIAEASKIKRKLGIIKEQHKDYITINEK
GGLINPNQLNRNFNLVNEATGLHVTPHMMRHFFTTQSIIAGVPLEQLSQALGHTKVYMTD
RYNQVEDELAEATTDLFLSHIR