>complement(2480553..2481428)
MKYILCQPAINRFKWELEVCLTNLKKLGIKDIVLLFSRHDDQIPIFFEKEYGVEVHVYDD
LRDDKEYIPS