>complement(1300515..1300877)
MKVLKPITNAPPLPLDWLIHNISYEAYKEEDRHNQVVYEKGIEIEHVRVDFSKSNQIAGL
SDSDRYDAVIFIDAVNSMNVPADFISRSRIFFSGKAYKIVKVIPCYATSENVHHWEIEVV