>1249921..1250721
MKVLILAGGLGTRLSEETSLKPKPMVEIGGKPILWHIMKIYSYYGFNDFIILTGYKGHII
KDYFINYYTQYSDITVDMSDNSVQIHNTRHEPWKVTMLYTGQDSMTGGRILYAKPYVGNE
TFMLTYGDGVSDVNIKELINFHKSHSKAITMTSVLPEGKFGALDIDNDTNCIKNFTEKPK
GDTNLNNTGWINGGFFVCEPKIFDYIKEGDETVFEQDPLRNLAQDSELYSYKHYGFWKCM
DTLKDKNDLTRMWINNKAPWALWLNR