>30390..30590
MKVKALEGDTVDSLCFRYYGTTQGVTEKVLDANPGLCQQVFLDAGQEVEMPEPEKKKREM
IQLWGE