>1603079..1604086
MKTYYEQDANVGLLQGKTVAVIGYGSQGHAQAQNLRDSGVEVVVGVRPGKSFEVAKADGF
KVMSVSEAVRTAQVVQMLLPDEQQAHVYKAEVEENLREGQMLLFSHGFNIHFGQINPPSY
VDVAMVAPKSPGHLVRRVFQEGNGVPALVAVHQDATGTALHVALAYAKGVGCTRAGVIET
TFQEETETDLFGEQAVLCGGVTALVKAGFETLTEGGYRPEIAYFECLHELKLIVDLMYEG
GLTNMRHSISDTAEFGDYVTGSRIVTDETKKEMKRVLTEIQQGEFAKKWILENQAGRPTY
NAMKKAEQNHQLEKVGEELREMMSWIHAPKELVKK