>130304..131059
MKTYSEARARLRWYQGRYIDFDGWYGYQCADLAVDYIYWLLEIRMWGNAKDAINNDFKNM
ATVYENTPSFVPQIGDVAVFTKGIYKQYGHIGLVFNGGNTNQFLILEQNYDGNANTPAKL
RWDNYYGCTHFIRPKYKSEGLMNKITNKVKPPAQKAVGKSASKITVGSKAPYNLKWSKGA
YFNAKIDGLGATSATRYGDNRTNYRFDVGQAVYAPGTLIYVFEIIDGWCRIYWNNHNEWI
WHERLIVKEVF