>2740184..2740453
MKTPTVHELKIIPFYFELQLSGAKRFEVRCNDRNYQVGDILNLNEWDGENYTGRSMTVEV
TCMLTPKEFDAIVEPFVLLGTSEELEAVL