>10699..11409
MKTNFGFEFIKTIASLIFTFLISRFIPEYLKSNEELYTGIILILAFALYFIVKLLFAIIF
PIRIDNIIKNNSSPNKQETHIVYSQTKKFEKEIKIQIKITFKYLTKVIFPLLNWLMKDTS
VLITIETSEESIYLRGDSYKIMQPYNEHNASIDITNKLEKMLSIKDVKDDNSNVYNIYVR
IKNIDPVLINTNIVTNLIFESESKFKKSLLKILTLKKRQKHTEHKIYIYEQEYGNE