>1379073..1379861
MKTMMNEEMVANLKKDFDSETLVQLNGLIEDYKDLAEEYNEKIEFEYEMQVFDDSLNRAV
KERMDELINAEKQVKELLSDTVSKDNELDIEFENEARELVESLIPVFNGKSISADVLDCS
NRLVDQILELKSFKTSIDIIETAKRCFLNHKIDLDCKMDIIFKQYLAIWEVLNMIREQDW
DDIDDMEVLVEEDILVKDYLLDYINTNVAEELETDADLVEFLCSCGLDNNIYVRTLEDKN
SCVCLVLFDDNENRLTDCYYLN