>complement(1512437..1514251)
MKTLKINSTNGYLNLPDLPHNCIFNKVVTGCGGTTVVLFNDESYIIAVPTTELIVNKTGL
TKSGLTTITSYDGKEQSVFGLFGTFTYQAKKELKKYASSTRIKKIMCTYDKMEYLEQYLN
PTDFRLLIDEYHILLKAYSYRQKAVDGVLDSFRKYKSFCFMSATPISADFTPSILSDVEL
VEAQWDNTDTLIVKLDQTNHPYVKAANYINAYKKDGYLEINGNKSTEAYFFINSVTDIAS
ILEYCQLGNDEVKIVCADNPSNRDKLAGYTISNSRSTNKPFTFITSKSFEGADYFSETGM
CFVVSNSSNTNTLLDISTDIYQIAGRIRTESNPFRNIMVHIFNSVGKRKLNLDITYEEMV
QRMNDEIEGANELITAINNSSKKAKSMAEKMLNSAYAVCDKEGNYFLNDMLVKLDLYNFK
LEKVIYNDGIALRKEHNANGNMITELEYERLNETMNKAGKKLSFKDAFLRYTELLQNLVI
TPETDEIVRVQPLVVPAYHKLGTDKVRSLRYIKTAIEKALISLESDKNRDTKIVQILSKQ
IKTGFFSNADIKDWIKEAYDILGITDKVKATDLDRWFDCKPVAKWIDSKTVKGYEIYRPK
IVFK