>1261111..1262130
MKTIRTQTPLRLGLAGGGTDINLYCDKYTGYVLNATISLYIHCTLIEREDRRIIFDSPDT
NSYSEYESKEHLENDGKLDIFKSIYNRIVKDFTKKPLSFSLHTYSDVPSGSGLGGSSTLV
VGVIKAFSEWLNLPLGEYEIAKLAYEIEREDLGIVGGAQDQYAATFGGFNFMEFYDNKRV
IVNPLRIKNWIASELEARTVLYFTNITREAKDIEEHKKGKLGDEKSLEAMHAIKQDAIKM
KEALFKADFDTLAQILGKSWQSKKIISEIVSNDELERIYHLAMQNGAYSGKTSGAGAGGF
MFFFVDPTKKYNLIKALSKEQGYVQDFSFTKEGVKSWKL