>619898..620497
MKSVEPIRDKKKIDAMKAILASGKYGQRNLVLFSIGINTAYRISDLRQLKLSDVVEISRG
RVIVKERLAMKEQKTAKHNSVFISNKLRKVILDYVQSEFLEQLQVQDFSNYLFPSRKGAD
TPLTRQSLWRIIHEAGTAVGLKEIGPHSMRKTFGYFLYKQGTKTEIIQSLLNHSSQRETL
RYIGITQEDKDTAVKSLDL