>20431..21729
MKSQVDLQIPAKLVPVFATEGIRYRGAHGGRGSAKTRTFALMSAVKAYQAAESGLSGVIL
CAREFMNSLEESSMEEVKQAIRSVPWLDDYFDIGEKYIRTKNRNVSYVFCGLRHNLDSIK
SKARILVAWVDEAESVSATAWKKLRPTVRENGSEIWVTWNPEKDGSATDKLFRKNPPKSS
MIVEMNYSDNPWFPDVLEEERLEDLENLDYADYAWIWEGAYLENSDKQVLANKYVVQSFE
DDLWKKSERLLFGADFGFAKDPSTLIRMFILDNNLYIEYEAYGNGVELDDMWKFYAGKTD
ATPKQLEDWRVTDEAKFPGIPEARKWPIKADNSRPETISHIKGQGFNISAAQKWQGSVED
GITCLRGFKKIIIHPRCKETAKEARLYSYKTDRITGEVLPVIEDKNNHCWDGVRYGLDGY
IKHKAQVGTVFF