>complement(1331872..1332606)
MKSIATLVVCAISGIACVNLSAHAAEGNHTISLGYAHFQFPGLKDFVKDATAHNRETFSH
FVNRNYFSSLGEYTDGRVSGYEGKDKNPQGINIRYRYEITDDFGVITSFTWTRSLTNSQT
FIDVQSADHTRKIKNPAASARTDIRANYWSLLAGPSWRVNQYMSLYAMAGMGVAKVSADL
KIKDNINSSGGFSESNSTKKNSLAWAAGAQFNLNESVTLDVAYEGSGSGDWRTSGITAGI
GLKF