>1618140..1619099
MKRIVDQAIYEKHVSQENKNLVKDFLIEKKAQGKAASTLQQYNWDLRIILFLIHEHFENE
NLIDLTRKDIRNLSIIFQEMGMSNARVNGLMSALRSALEFCADDDDYNYEFNVGSRVRGL
PKNPVREITFITEDQINWLIDELLEQEKYMLATYLSLSYYSAARKNEVYQVQKAELTERY
YTNVVRGKRGKKFRLYYNPRVQKCIRLYIDQRGKDTIPDLFVRVYKNGERRTLNKSVFNY
WCGIFAKMLYEKEGKEYKINPHCFRHSRLDNLKVQGVPLEKLKSLANHSDISTTQSYLKD
RSEEDIADIFGMDPSYFAA