>complement(1313600..1314412)
MKRILNYPGSKWGLADLIIENMPEHKSYLEPFCGSCAVFMNKQKATLETINDLDGRLVNL
FKAMRDNPEKLQYLIMHTLYSREEYMLSQEITSDSLEDARRMAVRLWFAVGGKTNANVGF
RKNVSWNGPYNAYEWNDMYNRIGIAAARLKDAQIENVDAIKLIEQHNDKDTLIYCDPPYV
ATSLASSHYQHDFSLEQHKELLKVLKNHDGKVMLSGYESELYKQELSDWPVLKTMTKVGI
TSEKKSDRQEIIWCNFEPPMQLNLFKEEKA