>complement(2490486..2490707)
MKQTVTYLIKHKDENLFITNRPTEVNDTVKYSTDMRDAREFDGLDKTVIDMSKHKAIKKT
VTETIEYEEV