>15506..15886
MKQKVHSVSYLAKAEFKFNNGVYNLVALPSGAEVVKVSLEVVGNPIATSTTSVSVGFEDE
TTKNYFLTLDNLAVDDASKKHTTSAKDYTATSNKVVVAEVKNANDNNVKGVLRVLYFLPS
VIEVEY