>complement(4302534..4303196)
MKPVFDENGLATVPGDMRCFYYDAETSEYTGWSDEYINTGVSMPACSTGIDPGENIPGRV
AVFTGKGWSH