>complement(2600874..2601842)
MKPFESHNKQLKILRRRGMEVPSSAKRDLENENYYNIINGYKDLFLELDVNGNFLVPDKY
KQGTHFKEVFSLYKLDRKFRNVLLEYLLVFETHIKSRISYYFSEKYREPHSYLYFKNYSS
DTSKTDSIVKMVATFSSVMSNRKNKPLKHYINTHNGVPLWILVNYLTLGNVSKMYSNLDD
DLRLEVAKDYKRKLERDYKTRVQITPSDVDSILQQAHMFRNVCAHEERLYDYKIDRAKSR
ANIFANYNKIYDKEYVPTMNGSYVFDLLISLCLFLNKHDYIKLMKNMDKLISNYSHSFYT
ITIDDLYTKMNFPDQTKILDML