>2817204..2818676
MKPEHLKLLSNKDWRLNNLYWITDKEGKPTRFRMTPEQREYFEGIHTRNIILKARQLGFT
TEVCIIQLDAALFESAKCALIAHTLNDAKRLFREKVKYAYDKLPEEIKAANPASNDSSGE
LVFKKGGSLYVSTSFRGGTLRYLHVSEFGKICAKYPDKAREIVTGAFEAVSTGCFATIES
TAEGRAGYFFDYCQTAEKALLQGKPLSALDWKFFFFSWWKNPQYAIDPVESLPVRLVDYF
AEMEAKHGVVVNERQKAWYYAKEKTLGDDMKREYPTIPAEAFQQSVEGAYYAKQFRWLYT
NKRIGKIPDNSHLPVHTFWDIGVGDSTAIWFVREVGEEFHIIDYYENSGEGLRHYMKVLK
DRGYEYGEHWGPHDIENREFAADAKSRKELAREGYEIDGQMYSLNFKVVPKAGIDTGIES
AREILPRCVFDEEKCSEGITHLEGYRKEWDDKRGCWKDKPLHDATSHGADSFRYFAVTKN
NRKQIGTVFF