>1244301..1245275
MKNILVVGGAGYIGSHTLKHLLDNDYNCIVMDNLIYGHKQAIDKRAKFIHADLLDTFSLA
SVFKKEKIDALVHFAAFAYVGESVVNPAKYYQNNVVGTINLLNAMLENNVKDIVFSSTCA
TYGEPQYTPIDEKHPQNPINAYGRTKLMIEQVFADYEKAYGLRYISLRYFNAAGASKDGL
IGESHEPETHLIPLVLKAIKGEIPAINIFGNDYDTEDGTCIRDYIHVEDLALAHRLALEN
LHKFSGCINLGTGIGTSVKEIISAAEVVSGKKCPINYAPRREGDPARLYADNKKAKEILS
WEAKYTDIKDIIKSAWIWENNRKY