>1865139..1866221
MKNAKKLLSLSLAVLLSTFALGCKQANAVDKVNINTDNTQVTSLNDMKVHYIDVGQADSE
LIQVDGKNILIDAGNNDSMAYNYLKQLGIKKLDYVMATHPHSDHIGGMTQIINEFDIGEF
YAPKVNHSTKTFENMIKALQNKGIKLTAPTVGDTLNVGNATLQFLAPNSAKYEDMNNYSI
ACKLKYGNTSYVFMGDAEALSEGEILAKQLDISADVLKLGHHGSHSSTSQAFLDKVNPRY
AIVSCGKGNDYGHPHQETIDKINKKGIEILRTDVSGTIISTSDGNNIKFNVNTSGSSTGN
TTNDNNSNTQSQNKNNTVWIANKTSKVYHSSKDCSNMKSPSEMSLEDAKARGLKPCSKCN