>2225535..2226176
MKMFTNLSFDELNALVTNERSMSFEQYFGEMNIPEEDKAERIHMAEDLENNFIATMAWLF
TMAQSNKTDYEPIRNQIEDSYLETLRKYTDVDKYLGTHVKSFSYDVIDSTKSHKSEPYYY
SLDRARFIAENEVNTAINHARYMEAVNSDKTMKRWESIMDEVTRKDHREINGKYILIGQA
FHVGNSWMQFPKDTSLGASANQIINCRCSIIYL