>complement(1653318..1653749)
MKMFKGVFASHTGEYFSKDLTEFYVDSVGAKHASRQNAADQVMSCHFNDVLVKDNDVWRV
KNANDDYQDAYQAVDDARQAAYTARVRPLLEEAEIKAHLGESDEYARLMDLAVVERASIQ
AENPWPEVLPDEAEAVVSMDETP