>complement(4025..4552)
MKLLKTKNCLYYRNGDNKLSEYQLLTQFNPAFINKKIKMCEFQIESMYHMSASTTTCDEI
MGVVSVSYPIEKLVIKIIETKAGLQNYKNRSINNMALLKKVLNHYTEKEQKQVVKYMRSN
GRYKPYNVIERLQVDLYQASIKQRSERQKQRNTAIENSKIARVNAYHQSSYVKVV