>1438861..1439175
MKLILNGKEYKVDKITRKKNTIFNEAYEKIKVKAETNAEFNDDDLDLMVAIIVKLYDEQF
TEDEVNEDMEVADIIFNFMQVQIEIQSKLNRNIEKAQKAFQKGK