>complement(72510..72794)
MKLDINLIWGVVVLIVTGMAYAYSVNEQRIEALKLTHPKLATALETTGKLAEKATTYQAS
IDGKEGAKSY