>complement(71429..71959)
MKLCRCPICHSNITLDALIADDAGRELLSLVAQLPDFVARPMMGYISLFRPAKSDLSNSR
ALRLIGEVLELYKADHLLASALIECTTKLREKRQQHGDSKPLANHNYLKSVYKTLAVRNN
VAVSEPTANSEKAEPPREDVSAWYVERANQMLAQGKDPLGEKSPIAAKLRELGWKA