>1245277..1246410
MKKVKNLIVGCGLSGAILAERLASKGQEVLIIDKREHIGGNIYDYKDQESNVTVHKYGPH
VFHTSIKEVWDYLSRFTKWHYFMYRVKAFIDGKEVNIPFNLDTLHKVFPEYLAKELEQKL
VSKFAFNYKIPILELKNANDKDLEFLAEYIYKKVFLGYTVKQWGVKPEELDFSVSARVPV
YISRDDRYFIDTYQAIPKDGYTKMIENIINHPLIKVQLNTDFKDIKKDIEYERLFYTGAI
DEFFDYKFGKLPYRSLNIVFETFDKEYMQSGPQINYPENYDFTRSVEYKYYLDEKSTKTI
LSYEFPCEYEEGKNERYYPIPNDENQKLYEKYLNEAAKLKNVHFLGRLGDYKYYDMDKTV
ERVLNFTKEKINVSYCF