>complement(2144852..2145370)
MKKVIAIDMDQVLADLLSDWVAYINTYDDPFLKEKDILCWDIKKYTNTNNNVYRHLDYDL
FRNLNVIEGS