>complement(3149990..3151876)
MKKRSFVYWGMFFILLSTLITPFLKLETGYAQTEPTSTSETNQISATPNVVPRKQVGNIV
TAIQLTDKEGNPLGTINQYTDIYLRIEFNLPDNTVNSGDTSVITLPEELRLEKNMTFNVV
DDTGAVVAIAQTDVANKTVTLTYTDYVENHANISGSLYFTSLIDFENVENESKIPIYVTV
EGEKIFAGDLDYQGEGDDVNEKFSKYSWFIEDDPTEIYNVLRINPTGQTYTDLEVEDVLK
TESLSYMKDTMKIERGQWTLDGNAIWQFTPEEDITDQLAVQYGPGDRNFSVHFGNIGTNE
YRITYKTKIDHLPEKGETFTNYAKLTENQTVVEEVEVSRVSQTGGGEANGEQYVVEIHKE
DEAGQRLAGAEFKLIRNSTNQTVAKITTDQNGTAIVKGLLKDNYTLVETKAPTGYQLSQN
KISITPEDFGKNLVALKTVVNHKISYQPVAASFLAGKVLLGKPLKDAEFQFELLDEKGTL
LETVSNDTLGKIQFSPLTFETPGNYQYTIREVNTQQAGVSYDTHNLQVQVTVEALLGNLV
ATTQYDGGQVFTNHYTPEEPIESTTPPTSGTTDTTTNSTTETTSITIEKQAVHNKELPKT
GETKENAFLFLGSLLLIQGLFIYFKTKK