>complement(169105..171036)
MKKLSIDLETYSSVDLGKSGVYKYAESEDFEILLFAYSINDGEVKVIDLANGEIIPEEIL
SALSDENVEKWAFNANFERVCLSRFLGKRLKPQGWYCTMIWSAYLGLPLSLEKVGEVLKL
DKQKMNEGKALIRYFSTPCKPTKTNGMRIRNLSHHDLEKWSTFKEYNQRDVETEMAIKKK
LSAFPMSHSEWENYWIDQNINDRGILIDEVLVDSAIKFDGILREENMDRAIELTGLENPN
SPLQLKEWLNKKGLEIDSLAKKDVESALKNTEGDIKEVLELRQELSKSSVRKYDAMKNVK
GKDNRARGLIQFYGANRTGRYSGRLIQVQNLRRNNLKDLDLARSLVKNRDYETMEILYES
PSDILSQLIRTAFIAKEGTRFIISDFSAIEARVLAWLAGEQWVLDAFENGEDIYCRTASR
MFGVPVEKHGVNGHLRQKGKIATLACGYQGALGALKAMGGIEMGLSEDELQSIVDSWREA
NPNIVSLWWDIDSVVKRVVKTRTKEKYKSLVISYEKGILFIELPSKRRLAYPKAKIGTNR
FGGESIVYEGIVVGNKWDKIESYGGKFVENIVQAIARDILAEAMMRLEKKGFNIVMHIHD
EVVIESDSSSIEEINQIMSLVPSWAPGLILDADGFESEFYKKD