>2259271..2259651
MKKLNLLAQFTMPVPPSVNGYLKHDKRGIARLSDEAREYKMDAYQAIGRYAPSEPSTKRL
ALELIIHFGSKAIDAKRDLDNCQKLILDALEYARFFNNDQQLDEIVCKRGEVINGGLIEV
TLCEIE