>462108..462704
MKKLLIVLTVLILVVSCGEEQEGNSKAESTKQQQVENNNLNYEVLKNSRDTSNLTKKENT
IDILVKDNISEENLKEVMRKAGKEQIKDADILFIRAYGDKRFFNLGGETHGMVTYYPDGT
VKDETYRAKKEIPSDKEKDIYIDYSKTLHETLKAKGNYTKQEEENIEEEINKKIAKKYGI
SPEEVEKIFDKVVIYQSM