>1255076..1256377
MKKKILVGALVALFFMPLNVFAAKGDQGVDWAIYQGEQGRFGYAHDKFAIAQIGGYNASG
IYEQYTYKTQVASAIAQGKRAHTYIWYDTWGNMDIAKTTMDYFLPRIQTPKNSIVALDFE
HGALASVPDGYGGYVSSDAEKAANTETILYGMRRIKQAGYTPMYYSYKPFTLNHVNYQQI
IKEFPNSLWIAAYPIDGVSPYPLYAYFPSMDGIGIWQFTSAYIAGGLDGNVDLTGITDSG
YTDTNKPETDTPATDAGEEIEKTPSSDVKVGDTVKVKFNVDAWATGEAIPQWVKGNSYKV
QEVTGSRVLLEGILSWISKGDIELLPDATVVPDKQPEATHVVQYGETLSSIAYQYGTDYQ
TLAALNGLANPNLIYPGQVLKVNGSATSNVYTVKYGDNLSSIAAKLGTNYQALATLNGLA
NPNLIYPGQTLNY