>852314..852985
MKKIISVLILALSLLNAKSFEESKKELVKFYNDLGSSYWYDFYYQAPFKVNKKGKYISFE
VIKSDLYAPRNEYTKKGKINQRIKRIEWEHIMPAQNFGKHLPCWKEGGRKACKNDPTFAK
MESDKQNLVPAIGEINGDRSNFRYAEAPTNLKYTQYGNCKVYTDFKAKRFYPANYSKGWI
ARSYLYMSKTYNIRLSDQERKLMEAWDKQYPIDEKEKRIRELL