>complement(38210..38917)
MKKGIVLCFILLLSLVLYACGEPELDISDSTGKGYYLNQKGKTSDNAKITLKDENGDSKK
IETDNNSFTMLFPRLNSKATYTVLAEKDEKTSETEIVVPKQKKLVSYEDLQGQFNYIFET
EDDLSISLPESVTSDAEVTNGFKIMSDGNNVMSLLLTYSSNDKIGITDYNDFTYSIAAIM
MSLDSENSLDKVLDALNNSMDNQKENKVTVNDITYQFSTINAGTTNITTLEIFPN